Slidedrain

Last ned ressurser

Hvis du har behov for dokumentasjon eller underlag til prosjektering, så kan du laste ned monteringsanvisning med produktdokumentasjon, BIM-modeller i ulike format, eller produktsertifikatet til Slidedrain Model 1. Bare trykk på nedlastningsknappene.

Installasjon av Model 1 på 6 steg

Installasjon i trebjelkelag og påstøp: Steg 1-6

For ytterligere beskrivelser av gulvkonstruksjonen refereres det til BVN 42.110 – Montering av gulvsluk i trebjelkelag, og byggtekniske forskrifter.

Installasjon i støpt dekke: Steg 2-6

For steg 1 refereres det til instrukser i BVN 42.112 – Montering av gulvsluk i tunge konstruksjoner, og byggtekniske forskrifter.

Steg 1: Installer Slukpotta.

Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 1
Les mer om steg 1
 1. Lag en Ø182 mm hull i sponplaten, eller bygg en ramme med trebjelkelaget. 

Hvis du har støpt dekke; sørg for at slukpotta står støtt og i riktig høyde. Monteringsverkøyet kan benyttes som vater. 

Dersom du har en hullfres, så er flensen på slukpotta designet for å passe i et Ø215 mm nedfreset spor.
 2. Plasser slukpotta i hullet og koble utløpet på avløpsrøret i gulvet.
 3. Skru potta fast med rustfrie skruer med forsenket hode.

 4. Dersom du har Monteringsverktøyet; plasser det på Slukpotta og kontoller at den er installert i vater. La Monteringsverktøyet stå igjen til personen som skal legge gulvstøpen.
 1. Lag en Ø182 mm hull i sponplaten, eller bygg en ramme med trebjelkelaget. 

Hvis du har støpt dekke; sørg for at slukpotta står støtt og i riktig høyde. Monteringsverkøyet kan benyttes som vater. 

Dersom du har en hullfres, så er flensen på slukpotta designet for å passe i et Ø215 mm nedfreset spor.
 2. Plasser slukpotta i hullet og koble utløpet på avløpsrøret i gulvet.
 3. Skru potta fast med rustfrie skruer med forsenket hode.
 4. Dersom du har Monteringsverktøyet; plasser det på Slukpotta og kontoller at den er installert i vater. La Monteringsverktøyet stå igjen til personen som skal legge gulvstøpen.
Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 1
Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 2

Steg 2: Still inn Monteringsverktøyet.

Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 2
Les mer om steg 2
 1. Plasser Monteringsverktøyet på Slukpotta og kontroller at det står i vater.

 2. Still den ytre forskalingsringen inn til ønsket gulvhøyde, ved hjelp av måleskalaen på sidene. Måleskalaen måler fra flensen av Slukpotta og opp. Dvs. 0 mm er ved flensen, og 40 mm er 40 mm støp over flensen.

Sørg for at forskalingsringen står rett i forhold til alle målestrekene rundt verktøyet.

 3. Gjerne påfør litt silikon på verktøyet, der støpen vil være i kontakt, så er du helt sikker på at Monteringsverktøyet enkelt løsner fra gulvstøpen.
 1. Plasser Monteringsverktøyet på Slukpotta og kontroller at det står i vater.
 2. Still den ytre forskalingsringen inn til ønsket gulvhøyde, ved hjelp av måleskalaen på sidene. Måleskalaen måler fra flensen av Slukpotta og opp. Dvs. 0 mm er ved flensen, og 40 mm er 40 mm støp over flensen.

Sørg for at forskalingsringen står rett i forhold til alle målestrekene rundt verktøyet.
 3. Gjerne påfør litt silikon på verktøyet, der støpen vil være i kontakt, så er du helt sikker på at Monteringsverktøyet enkelt løsner fra gulvstøpen.

Steg 3: Støp gulvet.

Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 3
Les mer om steg 3
 1. Legg gulvstøpen mens verktøyet fortsatt er plassert på Slukpotta, ferdig innstilt til ønsket gulvhøyde.

 2. Fyll på med støpemasse helt til gulvet er på linje med kanten som er markert med piler. Da matcher gulvhøyde fra flens og opp med ønsket innstilt høyde.

 3. La Monteringsverktøyet stå i ro helt til støpen har herdet ferdig.
 1. Legg gulvstøpen mens verktøyet fortsatt er plassert på Slukpotta, ferdig innstilt til ønsket gulvhøyde.
 2. Fyll på med støpemasse helt til gulvet er på linje med kanten som er markert med piler. Da matcher gulvhøyde fra flens og opp med ønsket innstilt høyde.
 3. La Monteringsverktøyet stå i ro helt til støpen har herdet ferdig.
Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 3
Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 4

Steg 4: Ta vekk Monteringsverktøyet.

Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 4
Les mer om steg 4
 1. Kontroller at gulvstøpen er herdet, i henhold til leverandørens brukerveileninger.

 2. Ta vekk Monteringsverktøyet fra gulvstøpen. For å løsne den enkelt lønner det seg å først vrikke litt på forskalingsringen, og så ta av den. Deretter, kan du gjøre det samme med kjernen til Monteringsverktøyet.

 3. Fjern smuss som ligger igjen, og rund av kantene på støpen dersom de er skarpe.
 1. Kontroller at gulvstøpen er herdet, i henhold til leverandørens brukerveileninger.
 2. Ta vekk Monteringsverktøyet fra gulvstøpen. For å løsne den enkelt lønner det seg å først vrikke litt på forskalingsringen, og så ta av den. Deretter, kan du gjøre det samme med kjernen til Monteringsverktøyet.
 3. Fjern smuss som ligger igjen, og rund av kantene på støpen litt dersom de er skarpe.

Steg 5: Skyv Slukoverdelen ned i Slukpotta.

Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 5
Les mer om steg 5
 1. Ta ut vannlåsen fra Slukoverdelen og legg den til sides.

 2. Sjekk at veggene i slukpotta er frie for smuss.

 3. Smør leppepakningen på Slukoverdelen med silikon eller liknende smøremidler.

 4. Styr snapp-låsene på Slukoverdelen inn mot matchende mot-snaps i slukpotta, og dytt ned helt til Slukoverdelen går i flukt med gulvet.

 5. Kontroller at Slukoverdelen sitter festet med snap-låsene.

  NB! Snap-låsene lar seg ikke demontere etter de går i lås!
 1. Ta ut vannlåsen fra Slukoverdelen og legg den til sides.
 2. Sjekk at veggene i slukpotta er frie for smuss.
 3. Smør leppepakningen på Slukoverdelen med silikon eller liknende smøremidler.
 4. Styr snapp-låsene på Slukoverdelen inn mot matchende mot-snaps i slukpotta, og dytt ned helt til Slukoverdelen går i flukt med gulvet.
 5. Kontroller at Slukoverdelen sitter festet med snap-låsene.

  NB! Snap-låsene lar seg ikke demontere etter de går i lås!

Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 5
Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 6

Steg 6: Stryk ut slukmansjetten vått-i-vått

Slidedrain Model 1 gulvsluk Installasjon steg 6
Les mer om steg 6
 1. Brett slukmansjetten inn mot midten av innløpet.

 2. Påfør smøremembran på gulvet, under slukmansjetten, i henhold til leverandørens anvisninger. Se egen info om kompatibilitet nedenfor.

 3. Stryk slukmansjetten ut over den våte smøremembranen. Sørg for at duken ligger jevnt, uten krøll.

 4. Påfør et nytt lag med smøremembran på oversiden av slukmansjetten, i henhold til leverandørens anvisninger. Sørg for at hele duken blir mettet med membran. Pass på at innløpet til sluket ikke har membran-søl på seg, slik at vannlåsen kan installeres.

 5. Installer vannlåsen ved å først fukte o-ringen, og så dytte den ned i Slukoverdelen.
 1. Brett slukmansjetten inn mot midten av innløpet.
 2. Påfør smøremembran på gulvet, under slukmansjetten, i henhold til leverandørens anvisninger. Se egen info om kompatibilitet nedenfor.
 3. Stryk slukmansjetten ut over den våte smøremembranen. Sørg for at duken ligger jevnt, uten krøll.
 4. Påfør et nytt lag med smøremembran på oversiden av slukmansjetten, i henhold til leverandørens anvisninger. Sørg for at hele duken blir mettet med membran. Pass på at innløpet til sluket ikke har membran-søl på seg, slik at vannlåsen kan installeres.
 5. Installer vannlåsen ved å først fukte o-ringen, og så dytte den ned i Slukoverdelen.

Hva slags membran passer til slukmansjetten?

I linken under er en liste over godkjente påstrykningsmembraner.

På listen finner du blant annet membraner fra Ardex, Mapei, Saniflex, Ultipro, Weber og Bostik.

Slidedrain Model 1 er produktsertifisert i henhold til NS-EN 12531-1, med spesifisert fabrikkmontert slukmansjett.

Dette betyr at produktet – inkludert slukmansjetten – kan brukes med påstrykningsmembraner som er godkjent i henhold til norske byggeforskrifter. 

Slidedrain Model 1 slukmansjett passer med godkjent påstrykningsmembran

Rengjøring av vannlås

Slidedrain Model 1 rengjøring av vannlås til gulvsluk

Vannlåsen til sluket har en klassisk design, bestående av to deler; en overdel, og en underdel. Du bør rense vannlås og sluk hvert halvår, eller ved behov. For rengjøring av vannlåsen, følg de fire stegene under.

 1. Løsne vannlåsen fra sluket ved å dra i håndtakes merket med “Pull”.
 2. Del vannlåsen i to ved å klemme sammen de to stiplede områdene på underdelen, og dra over- og underdelen fra hverandre.
 3. Spyl delene til vannlåsen med vann for å fjerne smuss. Benytt en børste der smusset sitter godt fast.
 4. Monter vannlåsen igjen ved å dytte de to delene sammen til du hører et klikk. Fukt pakningen og dytt hele vannlåsen ned i sluket igjen.
Les mer om rengjøring av vannlåsen

Vannlåsen til sluket har en klassisk design, bestående av to deler; en overdel, og en underdel. Du bør rense vannlås og sluk hvert halvår, eller ved behov. For rengjøring av vannlåsen, følg de fire stegene under.

 1. Løsne vannlåsen fra sluket ved å dra i håndtakes merket med “Pull”.
 2. Del vannlåsen i to ved å klemme sammen de to stiplede områdene på underdelen, og dra over- og underdelen fra hverandre.
 3. Spyl delene til vannlåsen med vann for å fjerne smuss. Benytt en børste der smusset sitter godt fast.
 4. Monter vannlåsen igjen ved å dytte de to delene sammen til du hører et klikk. Fukt pakningen og dytt hele vannlåsen ned i sluket igjen.
Slidedrain Model 1 rengjøring av vannlås til gulvsluk

Vedlikehold av Model 1

Monteringsverktøy.

Monteringsverktøyet er gjenbrukbart, men du må rense det godt mellom bruk for å oppnå optimalt resultat. Vask av smuss med vann og pirk bort rester med en skrutrekker eller lignende.

Slukoverdel med mansjett.

Slukoverdelen bør spyles ved behov, og holdes fri for smuss og elementer som kan blokkere dreneringen til vannet. For info om vedlikehold av vannlåsen; se egen instruks.

Slukpotte med Ø75 mm utløp.

Slukpotta bør spyles ved behov, og holdes fri for smuss og elementer som kan blokkere dreneringen til vannet.

Ofte stilte spørsmål

Må jeg kjøpe slukmansjetten separat?

Nei, det slipper du. Slukmansjettene kommer ferdig påstøpt og tilkuttet slukoverdelen. Alt du behøver å gjøre er å smøre godkjent membran vått i vått - i henhold til membranleverandøren sine instrukser.

Hvor lenge kan jeg bruke monteringsverktøyet?

Det har vi foreløpig ikke noe fasitsvar på. Monteringsverktøyet er designet for å være robust og tåle forhold som kan oppstå på byggeplass. Dersom du skyller Monteringsverktøyet og fjerner smuss etter bruk, så skal det være i lang tid.

Har dere rennesluk?

Slidedrain Slukrenner - enten med rist eller tile insert - er designet for å passe til ethvert universalsluk. 

Dermed, hvis du har et "vanlig" sirkulært sluk - sånn som Slidedrain gulvsluk - så kan du gi disse et moderne og stilrent uttrykk med Slidedrain Slukrenner.

Hvilken type slukrist passer til Slidedrain Model 1?

Du kan benytte vanlige sirkulære og rektangulære slukrister med ramme til flisbelagt gulv.

Det viktigste er å sørge for at det er mulig å få ut vannlåsen, som har en diameter på Ø126 mm.

Slidedrain sine egne Slukrister og Slukrenner er perfekt tilpasset bruk med Slidedrain Gulvsluk, med stor fleksibilitet under installasjon.

Fungerer Model 1 på vinylgulv?

Nei, ikke foreløpig. Slukoverdelen med påstøpt mansjett er spesielt designet med tanke på gulvkonstruksjoner med flisgulv. Vi kommer derimot til å undersøke hvordan vi kan lage et produkt som lar deg benytte Model 1 på vinylgulv også.

Må jeg kjøpe alle tre gulvsluk-produktene?

Du er nødt til å ha både Slukpotte, Slukoverdel og Monteringsverktøy for en optimal installasjon av Slidedrain Model 1. Monteringsverktøyet er derimot gjenbrukbart, så du behøver ikke å kjøpe dette nytt for hvert sluk du skal legge. Selve gulvsluket er avhengig av både Slukpotta og Slukoverdelen.

Hva slags membran kan jeg benytte?

Slidedrain Model 1 sin Slukoverdel har en påstøpt mansjett, som er testet i henhold til EN1253-1. Dermed kan den benyttes med alle påstrykningsmembraner som er godkjente etter norske byggtekniske forskrifter.

Se liste her: https://www.sintefcertification.no/Contents/Index/29

Har dere vannlås med luksperre?

Dessverre har vi ikke laget en vannlås med luktsperre enda. Foreløpig har vi kun en klassisk "pungvannlås".

Dersom det er et sluk på vaskerommet eller på hytta, som sjeldent brukes, så kan vi inntil videre anbefale det gamle trikset med å helle litt nøytral matolje i vannlåsen.

Fikk du ikke svar på det du lurer på?

Send spørsmålet ditt på en mail til kontakt@slidedrain.no, så skal vi hjelpe deg.

For privat handel, og proff-handel for flisleggere og murere.

For proff-handel for rørleggere