SLIDEDRAIN LOGO SLUK BAD

VISJON FOR PRODUKTET

SLIDEDRAINs™ visjon er å redusere antallet vannskader tilknyttet sluk. Dette har dermed stått sentralt gjennom hele utviklingen av vårt sluk. Vi har dypdykket i hva bransjen påpeker som de største utfordringene, og de vanligste feilene ved installasjon av gulvsluk. Deretter har vi analysert arbeidsprosessen og behovene til håndverkerne og grossistene. Etter å ha avdekket det vi mener er de største usikkerhetsmomentene og risikoene et sluk medfører, har vi utviklet våre egne løsninger som er designet for å gjøre installasjonen av sluk så enkel, rask og sikkert som mulig.

Forskalingen etterlater et unikt avtrykk i gulvstøpen

Høydejusterbar overdel gjør at sluket passer enhver gulvhøyde

Integrert selvklebende
slukmansjett fører til
en sømløs drenering

Slukpotte med 75 mm sideutløp, designet i henhold til NS-EN 1253-1

SLIDEDRAIN LOGO png sluk bad
SLIDEDRAIN gulvsluk - enkelt, raskt & sikkert
Slidedrain forskaling til sluk bad
slidedrain avtrykk i gulvstøp sluk bad
slidedrain integrert slukmansjett membran sluk bad
slidedrain høydejustering av sluk bad
slidedrain 75mm sideutløp sluk bad

Forskaling og vater som tilrettelegger for en perfekt installasjon

INSTALLASJONSPROSESSEN

 slidedrain enkel installasjon av sluk bad
slidedrain rask installasjon av sluk bad
slidedrain sikker installasjon av sluk bad

Enkelt

Med SLIDEDRAIN™ sin unike forskaling vil behovet for egne løsninger, og malingspann elimineres. Gulvet vil umiddelbart være tilpasset installasjon av resten av sluket uten behov for ytterligere justeringer. Uavhengig av gulvets høyde, kan den øverste delen av SLIDEDRAIN™ enkelt skyves ned, og forsegles med den selvklebende slukmansjetten.

Raskt
Ved at SLIDEDRAIN™ benytter seg av integrerte og fleksible løsninger vil det eliminere behovet for innkjøp av forhøyningsringer, tilpasning av slukmansjett, og oppgaver som koster tid. Dette vil effektivisere arbeidsdagen til både rørleggeren og mureren, og vil redusere antall innkjøpsrunder til grossisten. Den økte effektiviteten gjør at håndverkeren kan ta på seg flere oppdrag, hvilket videre vil føre til en økt omsetning for grossisten.

Sikkert
Som et resultat av at SLIDEDRAIN™ er designet som en “plug and play”-løsning, med håndverkerens behov i fokus, vil sannsynligheten for et feilinstallert sluk være minimal. På den måten kan håndverkeren med sikkerhet gi fra seg et helt tett og trygt våtrom til kunden, som vil vare i mange år.