SLIDEDRAIN

HVEM ER VI?

SLIDEDRAIN AS er en ung oppstartbedrift med utskudd fra NTNUs Entreprenørskole i Trondheim.
Bedriften drives av Stian Kvaran Bongard og Henning Philip Patricksson.
Slidedrain er en ung oppstartsbedrift med utskudd fra NTNUs Entreprenørskole. Stian Bongard er daglig leder og Henning Patricksson er produktansvarlig

Photo: fotografwittrup.no

Vår visjon er å redusere antallet vannlekkasjer på badet, ved å utvikle brukersentrerte sluk som tilrettelegger for en enklere, raskere og sikrere installasjon.

Idéen som ligger til grunn for SLIDEDRAIN kom fra håndverker Thomas Nygård som – etter over 25 år med renovasjon av bad – gikk lei av å avdekke feilinstallerte gulvsluk på bad, og de store konsekvensene det hadde. Han skisserte dermed opp en løsning med egen forskaling, en høydejusterbar slukoverdel og integrert slukmansjett. Løsningen ble patentert og senere realisert gjennom produktet SLIDEDRAIN.

HVORFOR OPPSTÅR VANNLEKKASJER?

Dagens slukløsninger på markedet har et design som ikke støtter en optimal installasjonsprosess. De krever mye individuell tilpasning for å bli riktig installert. Dette er både tidkrevende og åpner opp for menneskelige feil. Byggebransjens våtromsnorm hefte BVN 42.105 peker på feilinstallerte gulvsluk som den ledende årsaken til vannskader på badet. I Norge tilsvarer dette problemet hele 13 vannskader hver dag, hvilket Finans Norge estimerer til å ha en samfunnsøkonomisk kostnad på 316 MNOK årlig.

6,3%

av alle registrerte vannskader i Norge skyldes utett overgang mellom gulv og sluk.

13 stk

vannskader hver eneste dag er et resultat av det Våtromsnormen forklarer som installasjonsfeil.

316 MNOK

i årlige samfunnsøkonomiske kostnader direkte tilknyttet vannlekkasjer forbundet med sluk.

VÅTROMSNORMENS 6 VANLIGSTE ÅRSAKER TIL LEKKASJE

BVN 42.105 lister opp 6 vanlige årsaker til at sluk-relaterte vannskader på badet oppstår:

  • Membrantykkelsen er feil; det vil si at membran og klemring ikke er tilpasset hverandre.
  • Slukmansjetten er ikke tilpasset aktuell sluktype.
  • Membran eller slukmansjett er feilskåret og dekker ikke tetningsringen i sluket.
  • Slukmansjetten suger vann på grunn av mangelfullt påført påstrykningsmembran.
  • Eventuelle tetningsringer i sluket er fjernet.
  • Det er manglende vedheft mellom slukflens og membran.

TEAMET BAK SLIDEDRAIN

Stian Bongard, Daglig leder i SLIDEDRAIN AS

Photo: fotografwittrup.no

Stian Kvaran Bongard

Daglig leder

MSc NTNUs Entreprenørskole

BBA NTNUs Handelshøyskole

Henning Ph. Patricksson

Henning Philip Patricksson

Produktansvarlig

MSc NTNUs Entreprenørskole

BSc Maskiningeniør v/ NTNU

Henning Patricksson, Produktansvarlig i SLIDEDRAIN AS

Photo: fotografwittrup.no

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET

September
2016
Idé!
Oppfinner og flislegger Thomas Nygård
skisserer sin idé om et nytt slukkonsept
Januar
2017
Patentsøknad
Patentsøknad leveres, etter konseptutvikling
sammen med Minoko Design AS
Januar
2019
Forretningsutviklere
Stian Bongard og Henning Patricksson
engasjeres via NTNUs Entreprenørskole
Juni
2019
Markedstilskudd
Prosjektet tildeles Innovasjon Norge
sitt Markedsavklaringstilskudd
September
2019
Undersøkelser
Videre utvikling, prototyping
og markedsundersøkelser
April
2020
Kommersialiseringstilskudd
Prosjektet tildeles Innovasjon Norge
sitt Kommersialiseringstilskudd
Mai
2020
Forny STUD-ENT
SLIDEDRAIN AS tildeles 1 MNOK fra
Forskningsrådets Forny STUD-ENT ordning
Juli
2020
SLIDEDRAIN AS
Stian og Henning fortsetter i full jobb i SLIDEDRAIN AS
etter endt masterstudie ved NTNUs Entreprenørskole
September
2016
Idé!
Oppfinner og flislegger Thomas Nygård skisserer sin idé om et nytt slukkonsept
Januar
2017
Patentsøknad
Patentsøknad leveres, etter utvikling sammen med Minoko Design AS
Januar
2019
NTNU
Stian Bongard og Henning Patricksson
engasjeres via NTNUs Entreprenørskole
Juni
2019
Tilskudd
Prosjektet tildeles Innovasjon Norge sitt Markedsavklarings -tilskudd
September
2019
Undersøkelser
Videre utvikling, prototyping og undersøkelser
April
2020
Tilskudd
Prosjektet tildeles Innovasjon Norge sitt Kommersialiserings -tilskudd
Mai
2020
Forny STUD-ENT
SLIDEDRAIN AS tildeles 1 MNOK fra Forskningsrådets Forny STUD-ENT-ordning
Juli
2020
SLIDEDRAIN AS
Stian og Henning fortsetter i full jobb i SLIDEDRAIN AS etter endt masterstudie ved NTNUs Entreprenørskole