SLIDEDRAIN LOGO SLUK BAD

NYHETER

SLIDEDRAIN AS tildeles 1 MNOK fra Forskningsrådet!

August 2020

Forny STUD-ENT-ordning er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer. Ordningen er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner.

I våres ble det utdelt 1 MNOK hver til 20 ulike oppstartsbedrifter over hele landet. Blant disse 20 var SLIDEDRAIN AS, med deres prosjekt som omfatter kommersialisering av "innovative gulvsluk som tilrettelegger for en enkel, rask og sikker installasjon".

Dette bidrar til at Stian og Henning kan gå i full jobb i egen bedrift etter de i Juni 2020 fullførte sine masterstudier. Videre vil det også være med på å finansiere utvikling av produksjonsverktøy og sertifisering av SLIDEDRAIN. Dermed vil slukene være et stort steg nærmere å finnes i hyllene hos din lokale VVS-grossist.

Les mer på forskningsrådet sine sider her.

SLIDEDRAIN tildeles kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge

Juni 2020

Prosjektet SLIDEDRAIN tildeles støtte fra Innovasjon Norge sitt Kommersialiseringstilskudd. Denne støtten vil bidra til utviklingen av en ny høykvalitets prototype som skal testes på SINTEF sitt våtromslaboratorie. Hos SINTEF vil sluket testes for trykk og slitasje for å sikre at sluket er robust og tett nok i henhold til kravene fra NS-EN 1253-1 og Våtromsnormen.

VVSForum: "Utvikler fleksibelt gulvsluk som skal ..." 

Mai 2020

SLIDEDRAIN blir omtalt av nettmagasinet VVSForum.no: "- Vi har fjernet behovet for klemring og lagt til rette for en betydelig enklere og mer tidsbesparende installasjonsprosess for håndverkerne. Mange bruker også malingspann som forskaling, men med vår forskaling lages det et forsenket spor..." 

Les hele artikkelen på VVSForum sine nettsider her