Slidedrain

Prosjektet SLIDEDRAIN tildeles tilskudd for kommersialisering fra Innovasjon Norge

Prosjektet SLIDEDRAIN tildeles støtte fra Innovasjon Norge sitt Kommersialiseringstilskudd. Dette støtten vil bidra til utviklingen av høykvalitets-prototyper som skal testes på SINTEF sitt Våtromslaboratorie.

Prosjektet SLIDEDRAIN tildeles tilskudd for kommersialisering fra Innovasjon Norge

Prosjektet SLIDEDRAIN tildeles støtte fra Innovasjon Norge sitt Kommersialiseringstilskudd. Dette støtten vil bidra til utviklingen av høykvalitets-prototyper som skal testes på SINTEF sitt Våtromslaboratorie.
Facebook
LinkedIn
Email

Prosjektet Slidedrain tildeles finansiell støtte gjennom Innovasjon Norge sitt Kommersialiseringstilskudd. Dette støtten vil gjøre at vi kan videreutvikle produktet og lage prototyper av høy kvalitet. Formålet med disse prototypene er å få testet funksjonalitet, få ytterligere tilbakemeldinger fra rørleggere og entreprenører, og ikke minst å få testet ytelsen til sluket opp mot krav fra Norsk Standard (NS-EN 1253-1). Disse testene utføres av SINTEF sitt Våtromslaboratorie, og er tilsvarende tester som gjennomføres under en produktsertifisering. 

Det vi i hovedsak ønsker å teste er tetthet mellom øvre og nedre del av sluket, der det er et krav om å tåle 10 kPa trykk i 15 minutter. Videre vil vi også teste trykk- og lukttetthet for vannlåsen og setet den sitter i i slukpotta. 

For utfyllende info om standarden og testene, følg denne linken:
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=742803

Du kan lese mer om tilskuddsordningen her:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/kommersialiseringstilskudd/ 

Nylige innlegg